ÉRZELMI INTELLIGENCIA TRÉNING

FIATALOKNAK

Érzelmi intel­li­gen­ci­ára szük­sé­günk lehet egy vizsgahelyzetben, állásinterjún, egy családi-, vagy pár­kap­cso­lati konf­lik­tus keze­lé­se­kor, tár­sas össze­jö­ve­te­le­ken, de akkor is jól jön, ha egyedül vagyunk és saját érzéseinkkel, problémáinkkal kell szembe néznünk.

Valóban létezik egy ilyen univerzális csodaképesség, ami minden helyzetben segít, ami minden problémára megoldást jelent? Esetleg az EQ csak egy jól eladható marketingfogás? Az EQ nem pusztán marketingfogás és nem is csodaképesség! Az EQ valójában nem egy képesség, hanem képességek és készségek sokasága, gyakorlatilag az összes fontos érzelmi, mentális alapkompetenciát tartalmazza!

Az EQ, az "érzelmi intelligencia" definíció szerint azt jelenti, hogy képesek vagyunk a magunk és mások érzéseit felismerni, önmagunkat motiválni, az érzelmeinkkel magunkban és emberi viszonylatainkban megfelelően bánni.

Az érzelmi intelligencia - ahogy már a definíciójából is látszik - összetett képesség, különbözik az "értelmi képességtől", vagy intelligenciától; sok szempontból kiegészíti azt. Sokáig az IQ-t tartották a siker szempontjából lényegesnek, manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap az EQ - megérdemelten.

Először E. L. Thorndike használta a "társas intelligencia" kifejezést 1920-ban. A társas intelligenciát olyan képességnek tartotta, ami a szociális kapcsolatok sikerességét határozza meg. Az EQ-t azonban jóval később Daniel Goleman munkássága vezette be a köztudatba. Goleman az EQ-t több tényezőre bontotta, és az egyes tényezők is több - érzelmi és szociális -kompetenciát ölelnek fel.

I. Személyes kompetenciák

  • Éntudatosság: az éntudatosság saját érzelmeink, érzelmi állapotunk felismerésének készsége, valamint az érzelmeink és a gondolataink, illetve viselkedésünk közti kapcsolat megértése. Az éntudatosság része az önismeret és az önbizalom is.
  • Önszabályozás: Az érzelmek felismerésén túl azok kezelésére is képesnek kell lenni ahhoz, hogy érzelmeink segítsék és ne akadályozzák céljaink megvalósítását, vagy épp kapcsolatainkat. Az önszabályozás körébe tartozik a lelkiismeretesség és a késleltetés képessége is.
  • Motiváció: Motiváció azon belső, mély indítékok mozgósításának képessége, melyek segítik céljaink megvalósítását, illetve kitartóvá tesznek, ha akadályokba ütközünk.

II. Szociális kompetenciák

  • Empátia: Az empátia annak átélése, hogy mit éreznek mások, perspektíváik átvételére való készség, s a legkülönbözőbb emberekkel való érintkezésre és egybehangolódásra való hajlandóság.
  • Társas készségek: Olyan készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy másokból az általunk kívánt reakciót váltsuk ki. Ide tartozik a kommunikáció és a hatékony konfliktuskezelés.

A fenti öt tényező természetesen nem válik szét a mindennapi életben - együttesen jelentik az érzelmi intelligenciát. A személyiségen belül az egyes kompetenciák különböző fejlettségi szinten vannak, lehetséges, hogy sikeresek vagyunk ugyan az érzelmeink azonosításában, de azok kontrollálása már nehezebben megy, vagy épp az önkontroll képességünk nagyon fejlett, de az empátia terén bajban lehetünk.Jelentős különbségek lehetnek egyes emberek között is az érzelmi intelligencia fejlettsége szerint, mindnyájan ismerünk érzelmi analfabétákat és profikat is. Ami jó hír, hogy amíg az IQ viszonylag stabil, addig az EQ fejleszthető még felnőtt korban is!

EQ tréning fiataloknak (15-22 év)

Az EQ tréning: az érzelmi intelligencia fejlesztésének gyakorlatorientált és kreatív módja! Az EQ tréning során mind személyes, mint szociális kompetenciáidat fejlesztheted egy rendhagyó módszer segítségével. Az EQ tréning munkafüzet olyan izgalmas, játékos, kreatív gyakorlatokat tartalmaz, melyek az EQ egyes tényezőit fejleszti, természetesen kreatív pszichológiai eszközöket és technikákat felhasználva. A gyakorlatok átlagosan napi 15 percet vesznek igénybe.


Ha Ön is szeretné kipróbálni az Érzelmi intelligencia tréninget, akkor az alábbi megrendelőlap elküldésével megteheti. Jelenleg az Érzelmi intelligencia tréning digitális (pdf formátum) változata rendelhető meg. A vásárlást követően minden információt e-mailben elküldünk Önnek és a vételár átutalása után elküldjük a letöltéshez szükséges linket. Az Érzelmi intelligencia tréning  digitális változatának ára 2000 Ft.

Amennyiben úgy érzi, hogy az otthoni "önkép"-zést elősegítené a személyes tanácsadás, akkor erre is van lehetősége. Az alábbi űrlapon válassza ki a személyes tanácsadás menüpontot, vagy keressen meg e-mailben: kreativpszichologia@gmail.com. A személyes tanácsadás díja 7000 Ft/50 perc.